Back to Top

Děti, klášter, umění: Česko-německý víkend

úterý 24. duben 2018 19:19

Ve dnech 20.-22. dubna 2018 pořádala Církev československá husitská v Mariánských Lázních, Církev českobratrská evangelická v Aši a německá Evangelická církev z Weidenu, za finančního přispění Evropské unie, víkendový pobyt s názvem „Děti, klášter, umění.“ Naším cílem je zprostředkovat dětem setkání různých vyznání, překonávat jazykové bariéry a předsudky. A to se nám skutečně podařilo. Opět jsme zažili, že k tomu, abychom si s druhými lidmi porozuměli, stačí otevřenost a jazyk není to nejdůležitější. Například Kryštof a Joelina strávili každou volnou chvilku spolu u klavíru. Kryštof ji učil hrát. Skamarádili se natolik, že spolu šli i na noční hru, ačkoli mluvit spolu moc nedokázali.  Velmi zajímavý a kreativní hlavní program pro nás připravila Hroznatova akademie. O průběhu setkání napsal článek 9 letý Václav Šůs:

V pátek 20. dubna 2018 se 20 dětí z Mariánských Lázní a okolí sešlo v klášteře Teplá se 13 německými dětmi. Čekal nás společný víkend plný zajímavých her, prohlídka celého kláštera a plno dalších věcí.

V pátek po příjezdu jsme se nejdříve ubytovali a potom přišly na řadu seznamovací hry, jako například kdo řekne ve dvojici jako první jméno toho druhého nebo házení talířem a přitom říci jméno toho, komu chceme talíř hodit. Večer jsme znovu hráli hry, tentokrát už s německými dětmi, které přijely později. Abychom se spolu dobře domluvili, měli jsme k dispozici čtyři překladatelky.

V sobotu po vynikající snídani (švédské stoly) jsme šli na prohlídku kláštera a potom jsme kreslili na velké plátno „naše moderní pojetí“ Poslední večeře Páně. Odpoledne jsme se rozdělili do čtyř skupin a v tvořivých dílnách si zkusili fotografování, keramiku, nahrávání ve studiu a výrobu knihy pomocí knihtisku. Každý si mohl vyzkoušet to, co ho nejvíc zajímalo.

Večer nás čekalo prověření naší odvahy - u lesa jsme hledali papírky, na kterých bylo vždy jedno slovo. Slov bylo celkem 21 a dohromady tvořily úryvek z Bible.

Poslední den (zase po výborné snídani) jsme začali hrou přímo v klášteře, jejímž cílem bylo pohybovat se po klášteře a najít indicie tak, abychom zjistili jméno antické bohyně. V 11 hodin nás čekala prohlídka kostela, kterým nás provedl samotný pan opat Filip Lobkowicz, a na závěr jsme si společně zazpívali a dostali jsme požehnání.

Celý víkend nám přálo letní počasí, a tak jsme si akci o to víc užili. 

Poděkování patří všem účastníkům, spolupracovníkům i Hroznatově akademii.

Dětem se v klášteře tak líbilo, že se jim nechtělo loučit a těší se na další setkání. Jsme Pánu Bohu vděčni za krásné zážitky, nové přátele a požehnání, kterého se nám dostalo.

Pokud by vás zajímaly další fotografie, najdete je na adrese : https://zzjj.rajce.idnes.cz/Tepla_deti_klaster_umeni

Zuzana Kalenská – farářka CČSH