Back to Top

VI. diecézní setkání rodin s dětmi

neděle 16. červenec 2017 14:46

Příběhy a tradice keltů aneb Kinderdril Blilba Pytlíka a svatý Columbo // Když Druid Grepfruit pomazal a Tranduil pojmenoval kelty, začalo pršet. Takže jsme neminuli aquapark v královském městě Sušici, dnešním Mordoru. Odtud putovaly čtyři klany: Stříbrný drak, Kelti, Cervif a … na hrad Carlsberg. Zlověstný vítr a černé mraky nevěštily nic dobrého. Pokorná modlitba druidů a slzy princezny Deirdre však odehnaly déšť a tak se následná pouť na starobylé hradiště ve Starém Sedle zdařila. Keltové v noci za pomoci víly Eithne vystopovali úkryt, kde princeznu uvěznil černokněžný král Angmaru. Kouzlo dávných bardů odehnalo ošklivé skřety, kteří ji hlídali a tak jsme se dozvěděli o úmyslu krále Conchobara vzít si Deirdre za ženu proti její vůli. Svatá Brigita přemluvila náčelníka lesních elfů Tranduila, aby se spojili s kelty, zaútočili na Conchobarův hrad a osvobodili Deirdre. Při těžkém boji vyšlo najevo, že Druid Grepfruit zradil kmeny a přidal se k temnému králi Conchobarovi, jímž nebyl nikdo jiný než tajemný návštěvník Penzionu, černý král Angmaru. Přestože zběsilí skřeti ukradli keltům vůz se zbraněmi, kouzlo víly Eithne, moudrost svaté Brigity a odvaha bojovníků stačily na vítězství. Když pak elfí král Tranduil přemohl proradného Druida a Conchobar zmizel, temná síla opustila Královský vrch a hotel Grádl opět zaplnili turisté. Ti pochopitelně neví nic o zlatě, které pod jejich hotelem z řeky vylovili keltové a vyměnili za nesmrtelnost v boji. Ale teprve když byl pokřtěn Marek Florián, dostaly kmeny ústy  jáhna Martina Grubera nového patrona, svatého Columba. A tak jsme přísahali věrnost králi, jehož jméno je Láska. Za zvuků živé irské hudby se málem ztratila dívka Una, která neutekla s pláčem, jak jsme se domnívali, nýbrž usnula v třinácté komnatě. V autobuse do Srní náš klan navštívil i legendární Blilbo Pytlík z Hoblitína, ale díky Kinderdrilu, podávaném podobojí před chrámem Trishagion vše dopadlo dobře. Děkujeme všem zúčastněným za krásné chvíle a plzeňské diecézi za ubytování! Krásné prázdniny.

Tomáš Procházka

Galerie:
VI. diecézní setkání rodin s dětmi Obrázek 1   VI. diecézní setkání rodin s dětmi Obrázek 2   VI. diecézní setkání rodin s dětmi Obrázek 3   VI. diecézní setkání rodin s dětmi Obrázek 4