Back to Top

Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá

pondělí 27. květen 2019 12:00

Už podruhé měly děti z Mariánských Lázní, Hranic a Tirschenreuthu možnost prožít víkend v premonstrátském klášteře v Teplé. Za podpory Evropské unie se 37 dětí z obou stran hranice mohlo setkat, procvičit si vzájemnou komunikaci a odbourávat hranice mezi národy. Díky Hroznatově akademii, Církvi československé husitské v Mariánských Lázních, Českobratrské církvi evangelické v Aši a evangelického děkanátu ve Weidenu, zažily bohatý program plný poznávání, her, praktických dovedností i dobrodružství. Z deníčku Johanky Kalenské vybíráme:

V pátek po večeři se hrály seznamovací a jazykové hry venku v prostoru kláštera. Poté jsme šli křížovou cestu se zamyšleními k jednotlivým zastavením. 

Po snídani jsme vyrazili na prohlídku kláštera včetně knihovny a kostela. Tématem byla kniha a knihtisk. 

Po prohlídce jsme šli do dílen, byli jsme rozděleni do skupin a lektoři nám vysvětlili vše o knihách, jejich tisku, vazbě, způsobu psaní knih, grafice a ukazovali nám místnosti, kde všude mniši knihy četli. Také jsme měli možnost vidět některé skutečně staré a vzácné rukou psané knihy, z nichž nejstarší byla 600 let stará. Vysvětlovali nám, jak se pozná pergamen i jak se vyrábí. Potom jsme malovali různá fantazijní zvířata do Bestiáře, který jsme svázali do dvou knih. Jednu pro naše německé přátele a druhou pro nás. 

Odpoledne jsme byli v dílnách. Ve fotograficko-grafické jsme se nejprve nechali vyfotit, a pak jsme měli fotku vsadit do středověku, nalepit do obrazu, přemalovat šaty na šaty středověké, to vše v duchu Mistra Theodorika. Moc mě to bavilo. V keramické dílně mohli ostatní tvořit také podle své fantazie krásná díla. Po večeři jsme nedočkavě čekali na setmění. Po společné pobožnosti následovala totiž noční dobrodružná hra venku v areálu kláštera za svitu svíček. 

V neděli ráno jsme opět vyrazili do kláštera, tentokrát do druhého křídla, kde nás čekala bojovka. Hra spočívala v tom, že jsme dostali dopis od starého knihovníka, kterému se z Bestiáře ztratila zvířata. Některá za svého života stihl pochytat a vrátit do knihy, ale deset jich po klášteře zůstalo schovaných. A tak jsme podle knihovníkových instrukcí a přiloženého plánku hledali tajuplná místa, kde se zvířata mohla schovávat. Všichni jsme úkol splnili, někdo dřív a někdo později, ale hodně jsme si užili možnost volného pohybu po klášteře a nacházení nejrůznějších tajných míst. Po obědě jsme měli venku společnou pobožnost s požehnáním na cestu.

Zuzana Kalenská

Galerie:
Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá Obrázek 1   Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá Obrázek 2   Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá Obrázek 3   Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá Obrázek 4   Víkendový pobyt pro děti v klášteře Teplá Obrázek 5