Back to Top

Letní duchovní obnovy - ohlédnutí

úterý 13. srpen 2019 9:19

Ve dnech 5. až 9. srpna proběhly již tradiční letní duchovní obnovy Plzeňské diecéze, tentokrát v duchovně velmi inspirativním prostředí trapistického opatství v Novém Dvoře. Obnov se zúčastnilo dvanáct věřících ze tří diecézí. Zájem byl vyšší, ale kapacita domu pro poutníky má svoje limity. Obnovami provázel biskup Filip Štojdl, který ve svých přednáškách rozvíjel témata z knihy Cesta k lásce od známého autora Anthonyho de Mella a také citoval opata Samuela: “Počínaje Adamem nese každý pozemský otec svůj díl bídy a každý pozemský syn jej od něho přebírá. Dokud jsi nepřijal slabosti svého otce a mistra, nemůžeš si osobovat důstojnost syna a učedníka. Syny se nerodíme, syny se stáváme. Kdo se nedokázal stát synem, nikdy nemůže být otcem.”

Tento citát ukazuje, jak trnitá a úzká cesta vede ke zralosti a ke svobodnému a odpovědnému lidství. K nalezení této cesty potřebujeme ticho, naslouchání a otevřenost přítomnému okamžiku. Mezi trapistickými mnichy, dodržujícími silencium a dělící rovným dílem své dny a noci mezi modlitbu, studium, práci a spánek, jsme se dokázali Boží přítomnosti otevírat a sdílet se i mezi sebou. Duchovní obnovy nejsou dovolená, nýbrž cvičení, který posiluje, ale též bolí. K otevřenosti je potřeba odvahy, kterou hledající jednotlivec snáze nalezne ve společenství s dalšími hledajícími. Přicházely ale i hojivé okamžiky radosti, vděčnosti a smíření, nebo alespoň pokorného přijetí naděje, že smíření není nemožné. 

Liturgickou a zpovědní službu na duchovních obnovách měl na starosti farář Lukáš Bujna. Vedl ranní chvály a večerní bohoslužby. Největším požehnáním pro něho bylo, když mohl třikrát posloužit svátostí pokání a smíření a vložit ruce na hlavy svých zraněných bližních, toužících po odpuštění. V jednom z kázání bratr Lukáš uvedl: “Jsme Bohem zváni, abychom odpuštění, smíření a uzdravení přijali, a také se jimi navzájem obdarovali ve společenství. Máme od Krista svobodu sdělit: Miluji tě. Odpusť mi. Odpouštím ti. Přeji ti pokoj a dobro. Nebo třeba i říci: Dávám ti volnost. Jdi svou vlastní cestou, nechci tě k sobě poutat a nechci být k tobě poután. Chci být sám sebou a chci, abys takový byl i ty, ať se v Božím království setkáme jako zralí a svobodní lidé!” 

bratr Lukáš