Back to Top

Výroční zpráva za rok 2018

úterý 13. srpen 2019 9:22

Předkládáme vám další výroční zprávu o naší diecézi za rok 2018, která je zde ke stažení v komprimovaném formátu pdf a od září k dispozici v tištěné podobě v úřadu diecéze. Ze zprávy uvádíme úvodní slovo bratra biskupa Filipa.

...

Tvůrcům pokoje!

Výroční zpráva je příležitostí ohlédnout se zpět. Ovšem nikoliv jako Lotova žena, ale spíše jako marnotratní synové a dcery, kteří jsou na cestě domů. Buďme stateční a hleďme odvážně, s vědomím chyb i hříchů, ale i ohromné milosti. Jsme putující lid, na cestě z otroctví ke svobodě, jsme Ježíšův lid, a proto bychom se neměli bát ani Golgoty. My ale často věříme strachům a strach lže. S Petrem vyznejme, že jsme bloudili jako ovce, když jsme následovali všelijaké falešné vůdce a idoly, bůžky rozumářství a různých filozofických systémů. Nebyli jsme přece spaseni Husem, Komenským či Masarykem! Jsme vykoupeni ranami Ježíše Krista. 

Naše duchovní cesta vede k Evangeliu. Tam hledejme odpovědi, neboť tam je náš poklad. Jako pokrm pro duši nutně potřebujeme pokoj, onen šalom, skrze nějž je možné i odpuštění a smíření mezi námi jako lidmi. Obraťme se do svých chudých a ubohých srdcí, plných úzkosti, ukřivděnosti a nepochopení. Požádejme Ježíše, aby vstoupil právě tam. 

Blahoslavení ti, kteří působí pokoj. Každý z nás ať usiluje právě o to. Buďme tvůrci pokoje. Začít musí každý u sebe, to je jisté. Modlit se za sebe navzájem by však mělo být každodenní součástí naší stezky. Nepovede se nám to hned, budeme znovu klesat a zapomínat. Nevadí. Buďme trpěliví. Vzhůru srdce! Sestry a bratři, vzhůru srdce!

Váš bratr a hříšník Filip

Přílohy

 
pdf vz2018web2.pdf
-