Back to Top

Osobní poděkování

pátek 22. listopad 2019 10:17

Sestry a bratři, rád bych Vám všem jménem rodiny poděkoval za slova, která nám byla a jsou útěchou v těchto dnech.

Velmi děkuji také všem, kteří doprovodili mého tátu při bohoslužbách v píseckém kostele Nejsvětější Trojice. Děkuji kolegiu duchovních naší církve, nejen z plzeňské diecéze, ale i ekumenickým hostům a laikům z náboženských obcí. Ze srdce děkuji emeritnímu biskupovi Michaelu Mocovi za vedení liturgie Dr. Karla Farského. Neshromáždili jsme se jako pohané u rakve, ale kolem Evangelia a Večeře Páně - znamením života, lásky a radosti. Byť kolem ostatků člověka, který církvi sloužil, přesto jsme byli pohromadě a přijímali živého a věčného Krista.  Za to jsem opravdu vděčný. Bratru patriarchovi děkuji také za požehnání, kterého se nám všem dostalo.

Každý z nás je před Bohem bědným hříšníkem. Nežijeme svůj život dokonale, jako Jákob kulháme zraněni v kyčli k druhým lidem, abychom v nich poznali nejen své sestry a bratry, ale především Krista. “Vždyť smíme vidět lidskou tvář, jako bychom viděli tvář Boží.” (dle Gn 33,10). 

Můj táta na smrtelné posteli už téměř nic neviděl, bojoval s bolestí i pochybnostmi, ale když jsme se shromáždili u něj v poslední den, rodina a přátelé, všechny nás objal a řekl “mám vás moc rád.” Na tato slova nechci nikdy zapomenout. Můj táta dokulhal do Božího království a čeká tam na nás. Jednoho dne se vydáme stejným směrem jako miliony duší, které doufají a neztrácejí naději. Za to buď díky i naší nedokonalé maličké církvi, která je útěchou nejslabším a nejmenším už téměř sto roků.

 

Filip Štojdl, 22. listopadu 2019

 

….

 

 

Michael Štojdl se narodil se 10. 2. 1946 v Praze. Studoval na Husově bohoslovecké fakultě. Po jeho boku pětačtyřicet let oddaně stála jeho žena Miluše Štojdlová. 

Jako duchovní působil v Podbořanech (1974-1976), v Kadani (1979-1983), v Mirovicích, Písku (1983-2008) a poté ve Strakonicích (Katovicích). Byl také zastupitelem a místostarostou města Písku a členem zastupitelstva Jihočeského kraje. Byl vikářem plzeňské diecéze Církve československé husitské.

Malování se věnoval od dětství. Věnoval se zejména grafice a olejomalbě, mezi jeho oblíbené techniky patřil i kvaš, akvarel, perokresba a kolorovaná kresba. Vystavoval v Podbořanech, v Plzni, v Praze, v Milevsku, Trhových Svinech a po roce 1989 často v Písku. Publikoval např. v Listech Písecké kultury. Ilustroval např.  Světliny – meditace jako jarní tání duše (2005)  a Světliny 2 – Putování k polednám.  V roce 2014 vydal spolu s Olgou Nytrovou knihu Na zápraží duše. Jeho poslední vydanou sbírkou veršů byly Kouzla andělíčků. Zemřel 11. listopadu 2019 v Písku v kruhu rodiny, zaopatřen svátostmi  a ve víře v život věčný.

Galerie:
Osobní poděkování Obrázek 1   Osobní poděkování Obrázek 2   Osobní poděkování Obrázek 3   Osobní poděkování Obrázek 4   Osobní poděkování Obrázek 5   Osobní poděkování Obrázek 6   Osobní poděkování Obrázek 7   Osobní poděkování Obrázek 8   Osobní poděkování Obrázek 9   Osobní poděkování Obrázek 10   Osobní poděkování Obrázek 11   Osobní poděkování Obrázek 12   Osobní poděkování Obrázek 13   Osobní poděkování Obrázek 14   Osobní poděkování Obrázek 15   Osobní poděkování Obrázek 16   Osobní poděkování Obrázek 17   Osobní poděkování Obrázek 18   Osobní poděkování Obrázek 19   Osobní poděkování Obrázek 20   Osobní poděkování Obrázek 21   Osobní poděkování Obrázek 22   Osobní poděkování Obrázek 23   Osobní poděkování Obrázek 24   Osobní poděkování Obrázek 25   Osobní poděkování Obrázek 26   Osobní poděkování Obrázek 27   Osobní poděkování Obrázek 28   Osobní poděkování Obrázek 29   Osobní poděkování Obrázek 30   Osobní poděkování Obrázek 31   Osobní poděkování Obrázek 32   Osobní poděkování Obrázek 33   Osobní poděkování Obrázek 34   Osobní poděkování Obrázek 35   Osobní poděkování Obrázek 36