Back to Top

Živý Betlém a výstav domácích betlémů

pondělí 6. leden 2020 22:27

Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních pořádala 5. ledna 2020 druhý ŽIVÝ BETLÉM v evangelickém kostele. Stejně jako loni hráli a zpívali Tachovští Vánoční muzikanti. V Tachově letos proběhl jubilejní 10. ročník Živého Betléma, který je vždy na Hod Boží vánoční. K radosti muzikantů se v Mariánských Lázních ke zpěvu koled a dalších vánočních písní připojila velká část publika. Kostel byl plný a mnozí sledovali dění z kůru. Pro Mariánské Láně tak vznikla tradice Živého Betlémů k ukončení vánočních svátků. Protože betlém konáme v termínu blízkém svátku Tří králů, sbírku, která letos vynesla 8 200,-, jsme rovněž přidali ke Tříkrálové sbírce.

Měli jsme možnost připomenout 100. výročí vzniku Církve československé husitské. Všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě i průběhu betléma moc děkujeme.

Pokud jste nemohli z nejrůznějších důvodů přijít a rádi byste se podívali na fotografie, prosím navštivte www.ccsh-ml.wz.cz  kde v sekci galerie najdete ty nejzdařilejší fotografie. 

Pokud byste se chtěli podívat na video, navštivte youtube.com a do vyhledavače zadejte: Živý Betlém Mariánské Lázně 2020.

V době Adventu byla na husitské faře rovněž otevřena výstava domácích betlémů. K radosti tvůrce celé výstavy pana Břetislava Bělunka, byla výstava hojně navštívena jednotlivci, dětmi z MŠ i ze ZŠ. Skupinám jsme vždy vyprávěli o adventních i vánočních tradicích a snažili jsme se jim přiblížit význam Vánoc. Děkujeme i za společné zpívání koled.

Veškeré dění můžete sledovat i na Facebooku Husité Mariánské Lázně.

Mgr. Zuzana Kalenská, ML

Galerie: