Back to Top

Klatovská Noc kostelů

čtvrtek 16. červen 2016 9:22

S vděčností  Bohu  za jeho vedení a pomoc jsme připravili pro klatovské občany benefiční koncert unikátního smíšeného pěveckého sboru Canticorum z Plzně, který interpretuje jak klasické duchovní tak i populární skladby. Pod vedením sbormistryně Anastázie Šolcové jsme vyslechli téměř hodinové, energií nabité pásmo, které nedávno získalo prestižní stříbrné ocenění na renomovaném festivalu sborového zpěvu v Jihlavě. Vokální výkony byly podpořeny rytmikou beatboxera Jana Melichara. Návštěvníci letošní Noci kostelů ve Sboru Dra Karla Farského dále shlédli výstavu starých plánů stavby sboru a mohli se kochat několika architektonickými  návrhy, jak měl původně kostel vypadat, včetně plánované věže, která bohužel chybí.

Poslední částí programu byla přednáška nového duchovního Tomáše Procházky o historii církve podobojí, koncipovaná jako prezentace pozoruhodné studie „Nalezení střední cesty“ amerického historika českého původu Zdeňka V.Davida. Přítomní mohli zapálit svíčku a pomodlit se za nemocné u postranního oltáře s kamenným srdcem a také finančně přispět do připravované veřejné sbírky na generální opravu impozantních píšťalových varhan, umístěných na kůru sboru. Odborný odhad opravy je přes 400 000,- Kč. Nakonec se od cca. pětatřiceti návštěvníků vybralo za tímto účelem přes 2000,- Kč. Na opravu také přispěli farníci apoštolské církve v holandském Beverwijku částkou 50 euro. Vyprošujeme boží požehnání pro tento záměr i pro celou náboženskou obec a všem dárcům i návštěvníkům upřímně děkujeme a přejeme pevné zdraví  fyzické i duchovní.

Tomáš Procházka

Galerie: